חוות דעת משפטית

מהי חוות דעת משפטית?

חוות דעת משפטית היא שם כולל לחוות דעת של מומחים ומקצוענים המוגשות אל בית המשפט, בכל תחום ממנו מגיע המומחה אשר נותן את חוות הדעת לבית המשפט.

כתיבת חוות דעת משפטית מתבצעת על ידי מומחים שונים מתחומים שונים, ומוגשת על ידם לבית משפט. התחומים השונים יכולים לכלול: רואי חשבון, כלכלנים ומומחים מתחום העסקים,, משפטנים, מומחים מתחומי הבטיחות, מומחים מתחומי המחשבים, מהנדסים, חשבים, ואפילו בעלי מקצוע כמו קבלני בניין, שרברבים, ועוד. המשקל של חוות הדעת שהוגשה בתוך השיקולים המובילים להחלטות השופטים עולה ככל שהמומחה המגיש אותה נחשב לסמכות מובילה בתחומו.

מתי נדרשת חוות דעת מומחה לבית משפט?

הגשת חוות דעת לבית משפט משרתת מגוון מורחב של מטרות. וניתן לחלק את המטרות הללו באופן כללי לחוות דעת מקדימה אשר ניתנת טרם נקיטה של צעד מסוים, ולחוות דעת מומחה אשר מוגשת לבית המשפט במסגרת הליכים שונים. לעתים במהלך של דיון משפטי בבית משפט עולה שאלה אשר מי שיוכל להשיב עליה באופן הטוב והמקצועי ביותר יהיה מומחה מן התחום הספציפי. בפעמים אחרות לא מתעוררת שאלה ספציפית, אך אחד מן הצדדים המתדיינים מעוניין להגיש חוות דעת מומחה לבית משפט, שתוכל לספק משקל כבד ולהוות סימוכין לטיעוניו. חוות דעת של מומחה לבית המשפט היא אמצעי יעיל ביותר, ולעתים עורכי הדין הם אלה שמבקשים כתיבת חוות דעת משפטית במסגרת האמצעים הלגיטימיים העומדים לרשותם להגנה על מרשם. 

בין חוות דעת משפטית לחוות דעת מומחה

כל אחד מן הצדדים המתדיינים יכול להגיש לבית המשפט חוות דעת מומחה על מנת להוכיח את טענותיו, ולבית המשפט שמורה הסמכות ליזום הזמנת חוות דעת של מומחים על מנת לקדם עוד את בירור המחלוקות. 

חוות דעת משפטית, לעומת זאת, הינה חלק מן התחום של חוות דעת מומחה, אולם היא נכתבת על ידי מומחים משפטיים בסוגיות משפטיות של פסיקה וחקיקה, היא גמישה וניתנת בכל אחד מן התחומים המשפטיים, בנקודות זמן שונות, ולמטרות שונות. בניגוד לחוות הדעת המוגשות בכל המקצועות התחומים, חוות הדעת המשפטית הינה מוגבלת באופן משמעותי במסגרת התהליך. פקודת הראיות קובעת כי אין הדין הישראלי צורך הוכחה, ובהתאם לכך בית משפט לא ימהר לקבל חוות דעת אשר יוגשו לצורך פרשנות משפטית או סקירת הדין הישראלי בתיק. בית המשפט כן יקבל את חוות הדעת העוסקות בדין דתי, בדין זר, וכדומה.

דרישות מחוות דעת לבית משפט לצורך השגת אפקטיביות מלאה:

לצורך השגת אפקטיביות מלאה באמצעות הגשת חוות דעת משפטית, יש לעמוד במספר דרישות סף הכרחיות:

  • התמחות רשמית וניסיון מקצועי- על המומחה העוסק בניסוח חוות דעת משפטית להיות לאחר התמחות רשמית ומוכרת או תת התמתחות בתחום המדויק בו מוגשת חוות הדעת, כולל ניסיון תעסוקתי בתחום זה. ניסיון של שנים רבות בתחום, תארים בנושא הדיון ובנושא חוות הדעת מוסיפים משקל ונקודות זכות לחוות הדעת, וכן גם כששמו של הכותב הולך לפניו וכשהוא נחשב לסמכות עליונה בתחומו.
  • ניסיון בהופעה בפני בית משפט- על המומחה הכותב דוגמא לחוות דעת משפטית להיות מנוסה בהופעות בפני בתי משפט ובמתן עדויות. בית המשפט לעתים מזמן את כותב חוות דעת משפטית דוגמא לאישוש עדותו הכתובה באמצעות עדות בבית המשפט. התרגשות או בלבול מצד המומחה עלולה ליצור רושם שלילי ולהקטין את סיכויי קבלתה על ידי השופטים, וכך גם את סיכויי ההצלחה של בעלי הדין שפנו אליו לצורך ביסוס טענותיהם.
  • ניסיון קודם בניסוח מבנה חוות דעת משפטית- נדרש ניסיון קודם ודומה של המומחה בכתיבת חוות דעת מומחה לבית משפט, על מנת לכתוב, לנסח ולבנות את חוות הדעת באופן שיתאים למערכת המשפט. היכרות עם מערכת המשפט תאפשר להציג את השאלות הדורשות מתן מענה ותמנע השארת שאלות אחרות פתוחות. נקודות אלה חיוניות לאפקטיביות שתייצר חוות הדעת. 

    עלות חוות דעת רפואית לבית משפט

    במדינת ישראל המחירים עבור חוות דעת משפטיות בתחום הרפואי הינן גבוהות ביחס לחוות הדעת מן התחומים האחרים, משום שרבים מן הרופאים מסרבים להגיש חוות דעת כזו שתפליל את עמיתיהם למקצוע במקרים של רשלנות רפואית. רופאים אחרים המוכנים לכתוב חוות דעת כזו ישלמו על כך מחיר אישי, ועל כן ידרשו מחיר גבוה בתמורה