עד מומחה

עד מומחה הינו עד המציג בפני בית המשפט את חוות דעתו המקצועית בנושא המומחיות שלו.

להבדיל מעד רגיל המופיע בבית המשפט שתפקידו להתמקד בעובדות היודעות לו, העד המומחה תפקידו להעיר את עיני בית המשפט בתחום ההתמחות הספציפי.

עד מומחה יכול להופיע מטעם הצדדים (התובע או הנתבע) ולעיתים נשכר המומחה מטעם השופט / בית המשפט..

בהרבה מקרים כשמוגשת חוות דעת לבית המשפט ע"י אחד מהצדדים אזי הצד שמנגד רשאי להגיש חוות דעת נגדית, מובן שהצד שמנגד יכול לזמן את העד המומחה ולחקור אותו

עד מומחה יכול להיות כל אדם רצוי בעל הסמכה כגון: עורך דין, רואה חשבון, כלכלן, שמאי, כימאי או מהנדס – אין כיום הגדרה בחוק מהו מומחה.

מובן שישנם מומחים שכוחם הינו מטעם מקצועם כגון מומחים לניתוח קול, דיאטנים, יועצים ועוד.

יש להבין כי העד מומחה אינו ערכאה שיפוטית ותפקידו העיקרי הינו להציג בפני בית המשפט את המסקנות המקצועיות, אך ורק בית המשפט קובע ומכריע בסכסוך..

הלכת דאוברט

מיהו עד מומחה ? בית המשפט העליון של ארצות הברית קבע בהלכת דאוברט מה הכישורים של אדם לכהן כעד מומחה.

 

סגור לתגובות.