חוות דעת לבית משפט

חוות דעת לבית משפט הינה מסמך המוגש לבית המשפט במקום עדות ועליו חלים הוראות החוק הפלילי.

במקרים רבים נאלץ העד המומחה להופיע בבית המשפט ולהגן על חוות הדעת.

בחוות דעת לבית המשפט המומחה חייב לציין ולרשום ניסוח כגון: "אני נותן חוו"ד זאת במקום עדות בביה"מ ואני מצהיר בזאת, כי ידוע לי שלעניין הוראות החוק הפליל, דין חוו"ד זאת כדין עדות בשבועה שניתנה בבית המשפט".

כמו בתחילת חוות הדעת לבית המשפט המומחה צריך לציין מהו הניסיון המקצועי שמאפשר לו לרשום / לתת חוות דעת מקצועית.

הכתיבה בחוות דעת לבית משפט חייבת להכיל מיליון מושגים / מונחים אשר סביר שבית המשפט אינו בקיא בפרטים הטכנולוגים / הכלכלים / השיווקים.

באם התבצעה בדיקה יש לציין מפורשות כיצד בוצעה הבדיקה, מה בחנו ומהם המסקנות.

במרכז הישראלי למתן חוות דעת מומחה קיימים מומחים בעלי שם המכירים את ההליך, התקשר אלינו לקביעת פגישה בלתי מחייבת – 03-6995521 !

 

סגור לתגובות.