חוות דעת אדריכלית

חוות דעת אדריכלית

חוות דעת אדריכלית דרושה בדרך כלל, לצורך הליכים משפטיים, ולעיתים – כדי להקדימם ולמנוע את הצורך בהם.

ידוע שבתי משפט אינם נוטים לפסוק בעניינים מקצועיים, ומעדיפים לקבל חוות דעת בתחומים אלו ממומחים לנושא. עקב כך נוהגים בעלי דין להכין חוות דעת אדריכלית במקרים של מחלוקת משפטית בין צדדים, בנושאים שהם בתחום מקצועות התכנון והבניה.

עריכת חוות דעת אדריכלית, מחייבת הבנה מקצועית מעמיקה של נותן חוות הדעת בתחום בו הוא נדרש לחוות את דעתו, ומעבר לכך – יכולת להציג את חוות דעתו ולהגן עליה בעת החקירה הנגדית בבית המשפט. בכירותו ונסיונו של האדריכל שחתום על חוות הדעת, הם גורם חשוב בהתייחסות בית המשפט לחוות הדעת.

חוות דעת אדריכלית מכילה בדרך כלל פרק מבוא, בו מתואר הרקע העובדתי למחלוקת המשפטית, פרק העוסק בניתוח העובדות, הראיות והמימצאים, וסיכום שבו ניתנת הקביעה המקצועית המבוססת בנושא הנדון.

הנושאים שבהם יכולה לעסוק חוות דעת אדריכלית הם:

 • רישוי ובניה
 • תכנון אדריכלי
 • תכנון סטטוטורי
 • התנגדויות
 • ליקויי תכנון ובניה
 • אתיקה
 • זכויות יוצרים
 • פרקטיקה מקצועית
 • שכ"ט לתכנון אדריכלי

כל אחד מהנושאים הללו מחייב התמצאות ספציפית, ולא די בנסיון מקצועי של אדריכל מן השורה, כדי לתת חוות דעת אדריכלית בכל אחד מאלה.


אדריכל אריה שילה  – רכז תחום חוות הדעת האדריכליות במרכז הישראלי למתן חוות דעת מומחה 

הידע והנסיון שצבר אדריכל אריה שילה כוללים: עריכת כ- 200 חוות-דעת אדריכליות (מאז 1986), חלקן מבתי-משפט, ניהול כ- 20 בוררויות (מאז 1992), חלקן מבתי-משפט, ניהול כ- 20 תיקי גישור (משנת 2000), כולם מבתי-משפט.

בעניינים אלה מסתמך אדריכל אריה שילה על נסיונו בתכנון ובניה: תכנון אדריכלי – שכונות ומבני מגורים, מבני מסחר ומשרדים, מבני ציבור, מבני תעשייה, בינוי ערים – עריכת תכניות בנין-ערים ומתאר, תכניות-אב, תכניות פיתוח-שטח.

אדריכל אריה שילה נהנה מהרקע הרחב של פעילות ותפקידים שמילא בעבר ועדיין ממלא בגופים ציבוריים שונים:

 • יו"ר ועדת האתיקה מטעם המועצה להנדסה ואדריכלות (1994-1999)
 • חבר בוועדה המחוזית לתכנון ובניה במחוז תל-אביב (1991-1994), בועדה המחוזית דרום (2005-2007)
 • יו"ר ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאים (1977-2003)
 • חבר הנהלת עמותת האדריכלים (משנת 2004),
 • חבר ועדת חוק תכנון ובניה (משנת 1990)
 • חבר הנהלת התנועה למען איכות השלטון (1999-2005)
 • חבר המועצה להנדסה ואדריכלות (2007-2010),
 • מרכז תחום ייחוד פעולות (משנת 2007)
 • חבר ועדת כלכלה ותעריפים, בארגון האדריכלים והמהנדסים (משנת 1991)
 • יועץ לועדת תקנות תכנון ובניה במשרד הפנים (משנת 2007)

פוסטים אחרונים